Cơ chế bảo vệ bảo vệ tự nhiên của vùng nhạy cảm

Tại vùng nhạy cảm, hormone estrogen quyết định sự phát triển của niêm mạc âm đạo, ảnh hưởng đến pH âm đạo và sự phát triển cân bằng của hệ vi sinh.
Sự cân bằng của hệ vi sinh vật thường trú tại âm đạo cùng pH sinh lý tạo nên cơ chế bảo vệ tự nhiên của hệ sinh dục nữ, có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh tại chỗ cũng như các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài vào.
Hệ vi sinh vật tại âm đạo rất phong phú, gồm cả vi khuẩn có lợi và có hại chung sống hòa bình, không gây bệnh, trong đó Lactobacillus sp (chiếm khoảng 50 - 80%) chuyển hóa glycogen thành acid lactic làm cho môi trường âm đạo có tính acid, duy trì giá trị pH cân bằng (3,8 - 4,5) - gọi là pH sinh lý của âm đạo.
02